So sánh với ngân hàng

  Ngân hàng
Thời gian mở cửa 8–17 h (giờ) liên tục - nonstop
Mức độ an toàn 5 7
Khả năng cất giữ tiền mặt không cho phép không hạn chế
Thời gian chờ người phục vụ 5–15 phút không phải chờ
Mức độ phụ thuộc vào nhân viên hoàn toàn phụ thuộc không bao giờ
Độ giữ bí mật và mức độ ẩn danh bị kiểm tra và đối chiếu xem đối tượng có trùng khớp không ẩn danh
Trách nhiệm thông báo với ngân hàng trung ương và các cơ quan hữu quan nhà nước bao giờ cũng phải khai báo không bao giờ
Việc đỗ xe ô tô đậu xe không cần đặt trước đậu xe tư nhân
Bảo hiểm và phụ bảo hiểm thêm thay đổi 500.000 – 10.000.000 Kč
Các dịch vụ kèm thêm không vân tay, tin nhắn - sms, người đi kèm

Đừng lo lắng về những vật có giá trị của bạn.
Hãy thử sử dụng Hộp an toàn.