Thông tin liên lạc

Chúng tôi luôn sẵn sàng qua điện thoại, e-mail và trực tiếp.

Dữ liệu liên lạc

 

Địa chỉ: Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno (tuyến đi)
Số điện thoại: +420 515 556 660
E-mail: info@safeboxes.cz 
Mã số kinh doanh: 08910502
 

 

Giờ mở cửa văn phòng: 
thứ hai – thứ sáu: 09:00–17:30

 

Hẹn gặp

Hãy hẹn một cuộc gặp mặt không ràng buộc với chúng tôi và hãy thử xem hệ thống két bảo mật hoạt động như thế nào.